วัยทองไม่อยากปอดเสื่อม ต้องรีบปรับนิสัยการใช้ชีวิต

เมื่อเรามีอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของวัยก็จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระทางร่างกายและระบบภายในร่างกายได้แก่ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาท รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ บางคนพอแก่ตัวลงก็ใช้เวลากับคลิปโป๊ Onlyfans Thai ไม่นานเท่าตอนสมัยยังเป็นหนุ่ม แต่บางคนก็แทบไม่ได้เปิดคลิปโป๊ Onlyfans Thai เลยด้วยซ้ำเพราะสภาพร่างกายที่สุดโทรมทำให้ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่
ความเสี่ยงของผู้สูงวัยหากปอดเสื่อม เช่น การติดเชื้อในปอด ปอดบวม วัณโรคหลอดลมอักเสบ การหายใจถี่ หรือติดขัดมีระดับออกซิเจนต่ำ และมีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ
ในผู้สูงวัยนั้นการมีปอดที่แข็งแรงนอกจากจะดูแลและป้องกันทางด้านแวดล้อมภายนอกแล้ว จะต้องสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพโดยรวม เช่นการมองโลกในแง่ดี การมีสุขภาพจิตใจดี ไม่เครียดหรือวิตกกังวล ได้รับความรักความเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัวจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ผู้สูงอายุได้

ความสำคัญของปอด
ปอดนั้นมีหน้าที่หลัก 2 ประการคือ
1. มีหน้าที่รับออกซิเจนในอากาศเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายของเรานั้นต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆภายในร่างกาย
2. มีหน้าที่ขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเป็นของเสียที่ร่างกายผลิตขึ้นหลังจากที่ ร่างกายได้ใช้ออกซิเจนไปในกระบวนการต่างๆแล้ว
ในระหว่างที่เราหายใจอากาศจะเข้าและออกจากปอดและเมื่อเราหายใจเข้าอากาศก็จะไหลผ่านทางเดิน หายใจเข้าสู่ปอด ที่เป็นเนื้อเยื่อที่ ยืดหดแถบกล้ามเนื้อหายใจโดยจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนคือกล้ามเนื้อที่หายใจเข้าและกล้ามเนื้อที่หายใจออก กล้ามเนื้อท้องจะทำงานหนักขึ้นเมื่อคุณดูคลิปโป๊ Onlyfans Thai เพราะร่างกายจะต้องการออกซิเจนภายนอกและขับออกอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงของวัยและผลกระทบต่อปอด
เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นกระดูกก็จะบางลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงร่างของกระดูกซี่โครงของเรา ซึ่งจะส่งผลให้กระดูกซี่โครงของเรานั้นไม่สามารถที่จะขยายและหดตัวได้อย่างสะดวกในระหว่างที่เราหายใจกล้ามเนื้อรองรับการหายใจของเราหรือกระบังลมจะอ่อนแอลง ความเปลี่ยนแปลงนี่เองที่อาจจะทำให้เราหายใจเข้าหรือออกไม่ดีเท่าที่เคย
การเปลี่ยนแปลงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ส่งผลทำให้ระดับออกซิเจนในร่างกายลดลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกจากร่างกายของเราได้น้อยลงจึงทำให้เกิดอาการต่างๆเช่น การหายใจถี่และความเหนื่อยล้า ยิ่งเป็นตอนที่เปิดคลิปโป๊ Onlyfans Thai ดูยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าคุณกำลังพบกับปัญหานี้

การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปอด
กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆที่อยู่ใกล้กับทางเดินหายใจอาจจะสูญเสียความสามารถในการเปิดทางเดินหายใจได้อย่างเต็มที่ ทำให้ทางเดินหายใจปิดได้ง่าย และความชราจะส่งผลทำให้ถุงลมเสียรูปร่างหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อที่ปอดอาจทำให้ได้รับออกซิเจนน้อยลง และการขับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทำได้น้อยลงทำให้หายใจติดขัดลำบาก